Lindén, J., Kanninen, M., Kupiainen, R. og Annala, J. (2019) “Sensing the Same Space – Spatial Understanding and Engagement in Higher Education”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(27), s. 83–97. doi: 10.7146/dut.v14i27.112640.