Holsting, A., Svendsen, J. T., Lindø, A. V. og Knudsen, J. (2020) “Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), s. 86–106. doi: 10.7146/dut.v15i28.112638.