Simonsen, K. og Wichmann-Hansen, G. (2019) “Udvikling af studerendes selvstændighed: Stilladsering i bachelorvejledning”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(27), s. 136-154. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028 (Set: 7marts2021).