Thøgersen, J. og Dybdal, A. (2020) “Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), s. 182–209. doi: 10.7146/dut.v15i28.109048.