Holmegaard, Henriette T., Lene Møller Madsen, og Lars Ulriksen. 2014. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9 (16):44-57. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8832.