Holmegaard, Henriette, Lene Madsen, og Lars Ulriksen. 2014. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9 (16), 44-57. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832.