Michelsen, Claus, og Nadia Rahbek Dyrberg. 2014. “Trefasemodellen – Didaktisk planlægning Af Lokalprogression”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9 (16):18-30. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8830.