Engerer, Volkmar. 2014. “Læringscyklusser. Tekstforståelse Og informationshåndtering, Forbundet I én læreproces”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9 (16):72-83. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7633.