Holsting, Alexandra, Jesper Tinggaard Svendsen, Anna Vibeke Lindø, og Jesper Knudsen. 2020. “Usynlige Konventioner: Objektsproglige størrelser I Studentertekster Som Eksempel På Hidden Literacy”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15 (28):86-106. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112638.