Rasmussen, Birgitte, og Lasse Skovgaard Jensen. 2020. “Musik- Og Kunstfestival Som praksisnært læringsmiljø I ingeniøruddannelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15 (28):31-50. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112577.