Simonsen, Kristina, og Gitte Wichmann-Hansen. 2019. “Udvikling Af Studerendes selvstændighed: Stilladsering I Bachelorvejledning”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 14 (27), 136-54. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028.