Thøgersen, Jacob, og Anita Dybdal. 2020. “Studerendes Forventninger Til Specialevejledning Og Specialevejledere – En surveyundersøgelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15 (28):182-209. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.109048.