Kirkeby, Carsten, og Claus Thorp Hansen. 2018. “Blended Learning for Korte Og Specialiserede undervisningsforløb”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 13 (25):107-19. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.104486.