Esbjerg, Lars, og Morten Rask. 2018. “It Takes Two to Tango: The Interaction Paradox in Management Education”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 13 (25):37-58. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.103062.