HOLMEGAARD, H.; MADSEN, L.; ULRIKSEN, L. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, v. 9, n. 16, p. 44-57, 1 mar. 2014.