Juul Nielsen, A., & Vallgårda, S. (2014). Tværfaglighed som ideal og praksis – folkesundhedsvidenskabelige erfaringer i at uddanne på tværs af faggrænser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 113–123. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.9711