Jensen, L. B., Jacobsen, K. A., & Husen, K. J. (2018). Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 71–90. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.96698