Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2014). Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 44–57. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8832