Holmegaard, H., Madsen, L., & Ulriksen, L. (2014). Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 44-57. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832