Michelsen, C., & Dyrberg, N. R. (2014). Trefasemodellen – didaktisk planlægning af lokalprogression. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 18–30. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8830