Engerer, V. (2014). Læringscyklusser. Tekstforståelse og informationshåndtering, forbundet i én læreproces. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 72–83. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7633