Keiding, T. (2012). Del af eller uden for fællesskabet? – Rummet som medskaber af uformelle læreprocesser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13), 41-53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5888