Nielsen, V., Andersen, L., & Petersen, M. (2012). Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(12), 58-69. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5860