Schmidt, J. (2006). Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 33-37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5672