Hermansen, M. (2006). Evaluering og studieordninger. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 31–32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5671