Rebsdorf, S. O. (2006). Test af studerendes begrebsforståelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 26–30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5670