Stenalt, M., & Jensen, T. (2008). Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(5), 10-15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5614