Jensen, H. N. (2008). Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), 15–20. https://doi.org/10.7146/dut.v3i6.5604