Møller, J. E., Pociunas, G., & Dahl, M. R. (2016). Det sundhedsprofessionelle kommunikationshjul – udviklingen af et narrativt digitalt læringsobjekt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 166–176. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/23262