Godsk, M. (2023). DUT Guide: Learning Design as an educational development methodology . Dansk Universitetsp├Ždagogisk Tidsskrift, 18(35). https://doi.org/10.7146/dut.v18i35.141522