Greve, L. (2020). DUT Guide to research presentations. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 210–217. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.116501