Tabor, M. N., & von Müllen, R. (2020). Et statistikfags succesfulde omstrukturering – fokus på alignment og god feedbackpraksis. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 51–70. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.113457