Lindén, J., Kanninen, M., Kupiainen, R., & Annala, J. (2019). Sensing the Same Space – Spatial Understanding and Engagement in Higher Education. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(27), 83–97. https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.112640