Holsting, A., Svendsen, J. T., Lindø, A. V., & Knudsen, J. (2020). Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 86–106. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112638