Simonsen, K., & Wichmann-Hansen, G. (2019). Udvikling af studerendes selvst├Žndighed: Stilladsering i bachelorvejledning. Dansk Universitetsp├Ždagogisk Tidsskrift, 14(27), 136-154. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028