Thøgersen, J., & Dybdal, A. (2020). Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 182–209. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.109048