(1)
Holmegaard, H. T.; Madsen, L. M.; Ulriksen, L. Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser. DUT 2014, 9, 44-57.