(1)
Holmegaard, H.; Madsen, L.; Ulriksen, L. Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser. DUT 2014, 9, 44-57.