(1)
Michelsen, C.; Dyrberg, N. R. Trefasemodellen – Didaktisk planlægning Af Lokalprogression. DUT 2014, 9, 18-30.