(1)
Bovbjerg, T.; Janfelt, M.; Keller, H. D. Arbejdsmiljø Og Karriere - to ph.D.-Udfordringer. DUT 2013, 8, 6-16.