(1)
Dohn, N. B. Karaktergivning – Intuitiv Ekspertise Eller ‘viden I praksis’?. DUT 2006, 1, 38-46.