(1)
Hermansen, M. Evaluering Og Studieordninger. DUT 2006, 1, 31-32.