(1)
Jensen, T. K.; Rienecker, L.; Hermansen, M.; troelsen, R.; Wallstedt, B. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – Derfor!. DUT 2006, 1, 1-3.