(1)
Bager, L. T. Cafemodellen: Anerkendende Feedback I Projektgrupper. DUT 2008, 3, 10-14.