(1)
Høyer, C. S. Feedback Og Debriefing. DUT 2009, 3, 3-9.