(1)
Hansen, J. J. Digitale læringsrum. DUT 2022, 17.