(1)
Rasmussen, B.; Jensen, L. S. Musik- Og Kunstfestival Som praksisnært læringsmiljø I ingeniøruddannelse. DUT 2020, 15, 31-50.