(1)
Simonsen, K.; Wichmann-Hansen, G. Udvikling Af Studerendes selvst├Žndighed: Stilladsering I Bachelorvejledning. DUT 2019, 15, 136-154.