(1)
Thøgersen, J.; Dybdal, A. Studerendes Forventninger Til Specialevejledning Og Specialevejledere – En surveyundersøgelse. DUT 2020, 15, 182-209.