[1]
Holmegaard, H., Madsen, L. og Ulriksen, L. 2014. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 9, 16 (mar. 2014), 44-57.